Milieu & veiligheid

Palletbedrijf van der Pol is een zeer milieubewust bedrijf. Het werken met natuurlijke grondstoffen schept de plicht hier zorgvuldig mee om te gaan. Hierdoor wordt op de werkvloer het percentage afval zo klein mogelijk gehouden. Reststoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt en gescheiden afgevoerd.

Al ons houtafval (zowel reststukken als afgekeurde pallets en kisten) wordt versnipperd. Op deze snippers stoken wij een biomassa warmtecentrale. Deze warmte wordt gebruikt om onder andere de loodsen te verwarmen, en tevens de droogkamer te verwarmen voor HT-behandelingen en het drogen van hout.

Overige snippers, zaagsel en schaafkrullen worden afgevoerd naar een gespecialiseerd bedrijf. Dit afval wordt op verschillende manieren hergebruikt, bijvoorbeeld in spaanplaat of geperste klossen. Op deze manier worden alle grondstoffen gebruikt voor een nuttig doel.

Het werken met een brandbaar product vereist strenge veiligheidsmaatregelen. Palletbedrijf van der Pol B.V. beschikt onder andere over een eigen waterput, zodat wij niet afhankelijk zijn van het reguliere waterleidingnetwerk. Brandslangen en aansluitingen zijn te vinden zowel op het buitenterrein als in de loodsen. Verder is roken ten strengste verboden, buiten de aangegeven plaatsen